Plíseň na zdi: Jak se zbavit noční můry v bytě?

Plíseň Na Zdi

Příčiny plísně na zdi

Plíseň na zdi, noční můra nejednoho domova. Nejde jen o estetický problém, ale především o zdravotní riziko. Spory plísní se šíří vzduchem a mohou způsobovat alergie, astma a další dýchací potíže. Proč se ale plíseň na zdech vůbec objevuje?

Nejčastějším viníkem je vlhkost. Ta se do zdiva může dostat mnoha způsoby - zatékáním, špatnou izolací, nedostatečným větráním. Moderní, energeticky úsporná okna sice brání úniku tepla, ale zároveň zamezují přirozené cirkulaci vzduchu. Vlhký vzduch z vaření, sprchování nebo i pouhého dýchání pak kondenzuje na chladných zdech a vytváří ideální prostředí pro růst plísní.

Problém často zhoršuje nedostatečné vytápění. V chladných a vlhkých místnostech se plísním daří nejlépe. Rizikové jsou proto zejména starší domy s nedostatečnou izolací a špatně větrané byty.

Plíseň na zdi ale nemusí znamenat jen špatnou údržbu. Někdy je signálem vážnějších problémů, jako je prasklé potrubí ve zdi nebo špatně provedená hydroizolace základů. V takových případech je nutné vyhledat odbornou pomoc a problém řešit komplexně.

Nepodceňujte proto plíseň na zdi. Nejde jen o kosmetickou vadu, ale o závažný problém, který může mít dopad na vaše zdraví a hodnotu vašeho bydlení.

Vliv na zdraví obyvatel

Plíseň na zdi není jen estetický problém, ale představuje i vážné zdravotní riziko pro obyvatele postižených bytů a domů. Vlhkost, která umožňuje plísním růst, vytváří ideální prostředí pro roztoče a další alergeny. Tyto faktory, společně s toxickými látkami uvolňovanými některými druhy plísní, mohou vést k řadě zdravotních problémů, a to zvláště u dětí, seniorů a lidí s oslabeným imunitním systémem.

Mezi nejčastější zdravotní potíže spojené s plísní patří respirační problémy, jako je kašel, dušnost, sípání, záněty průdušek a astma. Plíseň může zhoršovat alergie a u některých lidí vyvolávat alergickou rýmu, kožní vyrážky, ekzémy a svědění kůže. Dlouhodobá expozice plísním může vést k chronickým bolestem hlavy, únavě, koncentračním potížím a v některých případech i k závažnějším onemocněním, jako jsou plicní fibrózy nebo rakovina.

Je důležité si uvědomit, že vliv plísní na zdraví se liší v závislosti na druhu plísně, délce a intenzitě expozice a individuální citlivosti každého člověka. Někteří lidé jsou na plísně vysoce citliví a i krátkodobá expozice u nich může vyvolat závažné zdravotní problémy. Jiní lidé mohou být vystaveni plísním delší dobu, aniž by pociťovali výraznější zdravotní potíže.

Problémy s bydlením, jako je nedostatečná izolace, špatná ventilace, netěsnící okna a střechy, zvyšují riziko vzniku plísní a zhoršují tak zdravotní stav obyvatel. Je proto důležité řešit problémy s bydlením co nejdříve a zabránit tak vzniku a šíření plísní.

Prevence vzniku plísně

Plíseň na zdi není jen estetický problém, ale představuje i vážné zdravotní riziko. Spory plísní se šíří vzduchem a mohou způsobovat alergie, dýchací potíže a další zdravotní komplikace. Proto je prevence vzniku plísní v bytě klíčová. Základem je zamezení vlhkosti, která plísním vytváří ideální podmínky pro růst. Pravidelně větrejte, a to i v zimě. Větrání by mělo být krátké a intenzivní, aby se vyměnil vzduch, ale stěny neprochladly. Dostatečné větrání je důležité zejména v místnostech s vyšší vlhkostí, jako je koupelna a kuchyně. Při vaření používejte digestoř a po sprchování či koupeli otřete vlhké povrchy. Zkontrolujte, zda vám doma nezatéká. Vlhkost se může do zdiva dostávat i netěsnící střechou, okny nebo potrubím. Pokud objevíte plíseň, je důležité ji co nejdříve odstranit. Malé plochy lze vyčistit savem na plísně, u větších je nutné obrátit se na odborníky. Nezapomínejte ani na prevenci v podobě protiplesňových nátěrů, které zabraňují usazování a růstu plísní. Dodržováním těchto rad můžete vzniku plísní v bytě účinně předcházet a chránit tak své zdraví i domov.

Odstraňování plísně ze zdi

Plíseň na zdi není jen estetický problém, ale může mít i vážné dopady na vaše zdraví a celkovou pohodu bydlení. Spory plísní se šíří vzduchem a u citlivých jedinců mohou vyvolávat alergie, astma, bolesti hlavy a další zdravotní komplikace. Proto je důležité plíseň na zdi nepodceňovat a co nejrychleji ji odstranit.

Příčin vzniku plísně na zdech je hned několik. Nejčastěji se jedná o kombinaci vlhkosti a nedostatečného větrání. Vlhkost se do zdiva může dostávat různými způsoby – netěsnící střechou, špatnou izolací, vzlínáním vody ze základů nebo i běžným provozem domácnosti, jako je vaření, sprchování nebo sušení prádla. Pokud není vlhkost ze zdiva dostatečně odváděna větráním, vytváří se ideální prostředí pro růst plísní.

Před samotným odstraněním plísně je nutné identifikovat a odstranit příčinu jejího vzniku. Jinak se plíseň bude i přes opakované odstraňování stále vracet. Pokud je příčinou vzniku plísně závažnější problém, jako je netěsnící střecha nebo vzlínající vlhkost, je nutné nejdříve provést stavební úpravy.

Samotné odstranění plísně ze zdi není složité, ale je důležité postupovat správně. Postižené místo nejprve mechanicky očistěte kartáčem nebo škrabkou. Poté použijte speciální protiplísňový přípravek, který naneste na postižené místo a nechte působit dle instrukcí výrobce. Po zaschnutí přípravku můžete zeď natřít protiplísňovou barvou, která zabrání opětovnému vzniku plísně.

Nezapomínejte ani na prevenci. Pravidelně větrejte, udržujte v bytě optimální vlhkost a teplotu a včas řešte případné problémy s vlhkostí. Tímto způsobem můžete vzniku plísně na zdech účinně předcházet a zajistit si zdravé a příjemné bydlení.

Kdy kontaktovat odborníka

Pokud se plíseň na zdi objevuje opakovaně i přes vaše snahy o její odstranění, je na čase obrátit se na odborníka. Stejně tak v případě, že se plíseň rozprostírá na velké ploše, nebo pokud máte podezření, že může být příčinou zdravotních potíží. Odborníci, jako jsou stavební inženýři, technici zdravého bydlení nebo specializované firmy, dokáží identifikovat příčinu vzniku plísně a navrhnout účinná řešení.

Nepodceňujte ani situaci, kdy se plíseň vyskytuje v bytě, který pronajímáte. V takovém případě je nutné informovat majitele nemovitosti, který je povinen zajistit nápravu. Pokud majitel nekoná, obraťte se na hygienickou stanici. Pamatujte, že plíseň na zdi není jen estetickým problémem, ale může mít vážný dopad na vaše zdraví a celkovou kvalitu bydlení.

Právní aspekty plísně v bytě

Plíseň na zdi v bytě není jen estetický problém, ale může mít i vážné právní důsledky. Pronajímatel má ze zákona povinnost zajistit nájemci byt v dobrém stavu, a to včetně ochrany před vlhkostí a plísní. Pokud se v bytě objeví plíseň kvůli vadám stavby, za které odpovídá pronajímatel, je povinen problém odstranit na své náklady. Nájemce by měl pronajímatele o výskytu plísně písemně informovat a vyzvat ho k nápravě. V oznámení je vhodné uvést termín, do kdy by měl být problém vyřešen. Pokud pronajímatel nereaguje nebo odmítá situaci řešit, má nájemce právo obrátit se na soud. V takovém případě je vhodné zdokumentovat výskyt plísně fotografiemi a případně i znaleckým posudkem. Soud pak může rozhodnout o tom, že pronajímatel musí plíseň odstranit, snížit nájemné, nebo dokonce vyplatit nájemci odškodnění. V extrémních případech, kdy plíseň představuje vážné zdravotní riziko a pronajímatel ji odmítá řešit, může mít nájemce právo na odstoupení od nájemní smlouvy. Je důležité si uvědomit, že i nájemce má své povinnosti. Měl by byt řádně užívat, větrat a topit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné vlhkosti. Pokud plíseň vznikla kvůli jeho chování, nese za ni odpovědnost a pronajímatel po něm může požadovat náhradu škody.

Publikováno: 01. 07. 2024

Kategorie: bydlení

Autor: Petr Malý

Tagy: plíseň na zdi | problémy s bydlením