účetní osnova

Účetní Osnova

Zkroťte své finance: Průvodce účetní osnovou pro podnikatele

Aktiva Aktiva představují zdroje, které podnik vlastní a které mu přinášejí ekonomický prospěch. Dělí se na dlouhodobá a oběžná. Dlouhodobá aktiva slouží podniku déle než jeden rok a patří sem například budovy, stroje nebo software. Oběžná aktiva se v podniku otáčejí rychleji, obvykle do jednoho roku. Řadíme sem...