metoda strategického plánování

Swot Analýza

SWOT analýza: Klíčová metoda strategického plánování pro podnikání

Co je SWOT analýza? SWOT analýza je klíčová metoda strategického plánování v podnikání. Jedná se o nástroj, který pomáhá identifikovat interní silné stránky a slabé stránky podniku, stejně jako externí příležitosti a hrozby ve vnějším prostředí. SWOT je zkratkou pro anglické slova Strengths (silné stránky),...