analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Swot

SWOT analýza: Klíč k úspěchu ve vašem podnikání

Co je SWOT analýza? SWOT analýza je strategický nástroj, který slouží k posouzení interních sil a slabostí podniku (Strengths and Weaknesses) a externích příležitostí a hrozeb (Opportunities and Threats). Tento analytický framework umožňuje podnikům získat komplexní pohled na své aktuální postavení na trhu a prostředí,...